167

Written by:V. Manca/G. Lanzetta

Vien a vedè

We vien a vedè

Allucca sta gente pecchè

Ca 'o mare nun c'è sta

O sole nu scarf sti pann ca nun tenene età

Maradona nun po' turna

Ma po' continua a sunnà

Vien a vedè

We vien a vedè

E guagliun che cap acalat

Facce 'e paur

Sotto 'e vele scagnat

Tonino 'a casa nun è turnat

Maradona nun po' turna

Ma po' continua a sunnà

1 6 7

Chest è a 167 6 7 e 8 po' succerere 'o 48

E si nun succere niente aspettamm 'o maletiemp

E si vene 'o maletiemp

Cia pigliamm allerament

1 6 7 stong i cas inta a 67

6 7 e 8 po' succerere 'o 48

E si nun ce dat nient

Dint e mane pe sunnà

E si nun ce dat nient

Dint 'e mane pe sperà

Vien e vedè

We vien a vedè

Sta America nostra che è

'O chiammn 'o bronx napulitan

Ma America nostra addò sta

Voglio 'a statua da libertà

Pe continua a sunnà

1 6 7

Chest è a 167 6 7 e 8 po' succerere 'o 48

E si nun succere niente

Aspettamm 'o maletiemp

E si vene 'o maletiemp cia pigliamm allerament

1 6 7 stong i cas inta a 67

6 7 e 8 po' succerere 'o 48

E si nun ce dat nient

Mieze e mane pe sunnà

E si nun ce dat nient

Dint 'e mane pe sperà

1 6 7

Chest è a 167

6 7 e 8 po' succerere 'o 48

E si nun succere niente

Aspettamm 'o maletiemp

E si vene 'o maletiemp

Cia pigliamm allerament

Ooooohooooo

00:00

免费下载这首歌

该歌曲需使用客户端付费下载